Alt som ikke dreper meg gjør meg bare svakere

Tekst: Victoria Kielland og Mari Tveita Stagrim
Utgitt med støtte fra Trafo
Utforming: Håkon Pagander
ISBN: 978-82-998561-1-9
A.K.R.O.N.Y.M. 2010

Se omslag