Og så kom alt vi tenkte etterpå

– et samarbeid med Kjersti Bronken Senderud

Form: H. Pagander
ISBN: 978-82-998561-7-1
A.K.R.O.N.Y.M. 2014