Belgiske suvenirer

Utgitt med støtte fra Bergen Kommune
ISBN: 978-82-998561-3-3
A.K.R.O.N.Y.M 2012

Se omslag