Jeg kjenner det på kragebeinet
om jeg har gått ned i vekt

Tekst: Victoria Kielland og Mari Tveita Stagrim

Utgitt med støtte fra Trafo
Utforming: Håkon Pagander
ISBN: 978-82-998561-4-0
A.K.R.O.N.Y.M. 2011

Se omslag